POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

Posledná aktualizácia: 4. apríla 2023

Odporúčame vám prečítať si celé pravidlá, aby ste pochopili, aké informácie sa zhromažďujú pomocou súborov cookies a ako tím Regulus tieto informácie používa.

Používaním https://www.regulus.team/ súhlasíte s tým, že môžeme používať súbory cookies opísané v týchto zásadách používania súborov cookies.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa pravidiel tímu Regulus týkajúcich sa súborov cookies, kontaktujte nás na adrese support@regulus.team alebo cez formulár Kontaktujte nás

O cookies

Súbory cookies sú súbory, často obsahujúce jedinečné identifikátory, ktoré webové servery posielajú webovým prehliadačom a ktoré sa potom môžu posielať späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera určitú správu.

Súbory cookies môžu webové servery používať na identifikáciu a sledovanie používateľov pri prechádzaní rôznymi stránkami na webovej lokalite a na identifikáciu používateľov vracajúcich sa na webovú lokalitu. Súbory cookies môžu byť buď „trvalé“ alebo „relačné“. Trvalý súbor cookies pozostáva z textového súboru odoslaného webovým serverom do webového prehliadača, ktorý bude prehliadačom uložený a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti (pokiaľ ho používateľ pred dátumom vypršania platnosti nevymaže). Na druhej strane, platnosť relačného súboru cookie vyprší na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

Prečo a ako používame cookies

Súbory cookies nám pomáhajú pochopiť, ako sa naša webová lokalita používa, umožňujú vám efektívne prechádzať medzi stránkami, zapamätať si vaše preferencie a vo všeobecnosti zlepšiť vaše prehliadanie. S informáciami zhromaždenými súbormi cookies a inými technológiami vo všeobecnosti zaobchádzame ako s neosobnými informáciami. Avšak v rozsahu, v akom sú IP adresy alebo podobné identifikátory považované za osobné údaje podľa miestnych zákonov, zaobchádzame aj s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi. Ak skombinujeme neosobné informácie s osobnými údajmi, bude sa so spojenými informáciami zaobchádzať ako s osobnými údajmi, pokiaľ budú kombinované.

Používame relačné aj trvalé súbory cookies na zlepšenie bezpečnosti vašich osobných údajov, zlepšenie funkčnosti určitých funkcií a zlepšenie výkonu našej webovej stránky.

Využívame tiež súbory cookies a označenia služby Google Analytics, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako využívate našu webovú lokalitu. Služba Google Analytics používa sadu súborov cookies na zhromažďovanie informácií a vykazovanie štatistík o používaní webovej lokality bez toho, aby bolo možné osobne identifikovať jednotlivých návštevníkov spoločnosti Google. „_ga“ je hlavný súbor cookies používaný službou Google Analytics. Súbor "_ga" nám umožňuje rozlíšiť jedného používateľa od druhého a jeho platnosť je 2 roky. Tieto poznatky nám umožňujú zlepšovať obsah a vytvárať lepšie funkcie, ktoré zlepšujú používateľskú skúsenosť.

Ako dlho zostanú súbory cookies vo vašom prehliadači

Doba, počas ktorej súbor cookie zostane na vašom prehliadacom zariadení, závisí od toho, či ide o „trvalý“ alebo „relačný“ súbor cookie. Relačné súbory cookies zostanú vo vašom zariadení iba dovtedy, kým neprestanete prehliadať. Trvalé súbory cookie zostanú vo vašom prehliadacom zariadení, kým nevyprší ich platnosť alebo sa neodstránia (t. j. po dokončení prehliadania). Čas vypršania platnosti alebo obdobie uchovávania platné pre trvalé súbory cookies závisí od účelu zhromažďovania súborov cookies a použitého nástroja. Údaje súborov cookies budete môcť vymazať, ako je popísané nižšie.

Ako môžete spravovať súbory cookie vo svojom prehliadači

Väčšina prehliadačov vám umožňuje vymazať existujúce súbory cookies, povoliť alebo zablokovať všetky súbory cookies a nastaviť preferencie súborov cookies pre webové stránky. Mnoho výrobcov prehliadačov poskytuje užitočné informácie o správe súborov cookies vrátane, ale nie výlučne:

Ak používate iný prehliadač, pozrite si dokumentáciu vášho prehliadača. Viac informácií o tom, ako zmeniť nastavenia súborov cookies vo svojom prehliadači, nájdete aj na www.allaboutcookies.org.

Tieto Zásady používania súborov cookies môžeme z času na čas aktualizovať z prevádzkových, právnych alebo regulačných dôvodov. Ak tak urobíme, budete upozornení pri prvej návšteve našej webovej stránky po zmene. Ak sa chcete priebežne informovať, môžete túto stránku navštíviť znova.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa politiky spoločnosti Regulus Team v oblasti súborov cookies, kontaktujte nás: